Organizačná štruktúra

Vedenie školy: Iveta Markovičová, riaditeľka školy

 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie v šk. roku 2023/2024:

Rozdelenie triednictva v šk. roku 2023/2024 Pedagogickí asistenti Vychovávatelia
I. A Mgr. Martina Šáděrová Emília Rusinková Monika Dragulová
II. A Mgr. Erika Šebejová Monika Dragulová  
 
II. B Mgr. Natália Beňková Bc. Henrieta Kušnirová
III. A Mgr. Katarína Kolpaková
V. A Mgr. Peter Śuľák Odborní zamestnanci
VI. A Mgr. Jarmila Zámborská Mgr. Kristína Antolíková, sociálny pedagóg

 

 

Záujmová činnosť v šk. roku 2023/2024:

  1. Čoskoro…