Organizačná štruktúra

Vedenie školy: Iveta Markovičová, poverená riadením školy /do 31. 6. 2019/

 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie v šk. roku 2018/2019:

Rozdelenie triednictva v šk. roku 2018/2019 Pedagogickí asistenti Vychovávatelia
0. A Mgr. Eva Schmidtová
0. B Mgr. Erika Šebejová
I. A Mgr. Martina Šáděrová
II. A Mgr. Katarína Kolpaková Emília Rusinková Emília Rusinková
III. A Anna Dušenková, MSc Mgr. Lucia Jašenská Mgr. Lucia Jašenská
IV. A Mgr. Mária Mydliarová Mgr. Kristína Antolíková Jana Futejová

 

 

Záujmová činnosť v šk. roku 2018/2019:

  1. Výtvarný krúžok
  2. Tanečný krúžok
  3. Filmový krúžok
  4. Hudobno-dramatický
  5. Šikovníci
  6. Lego a šikovné ruky