O nás

1. kapitola

Pár slov o škole

      Príbeh Základnej školy v Rokycanoch sa začal písať 1. septembra roku Pána 2018. V školskom roku 2018/2019 nastúpilo na pomyselnú loď  65 pirátov /žiakov/ 0. – 4. ročníka do  6 kajút /tried/. Spolu s nimi sa nalodili aj 11 námorníci /pedagogickí zamestnanci – z toho 3 z programu Teach for Slovakia/, 1 pokladníčka /ekonómka/, 1 správca lode /školník/ a kapitánka lode /riaditeľka/.

     Podobne, ako v poriadne pochmúrnych pirátskych príbehoch, tak aj v tom našom jeho ozajstné korene siahajú do dávnej minulosti, ktorá je opradená rôznymi tajomstvami. Spomínajúc si na začiatok školského roka nemôžeme s istotou povedať, či niekomu z našej posádky bolo jasné, aké poveternostné podmienky nás čakajú. O to viac je však pre celú posádku väčším zadosťučinením vidieť prvé zárodky našej spoločnej práce. Vieme však, že tieto výsledky, či ďalšie úspechy sú udržateľné iba v prípade disciplinovanosti, rešpektu a vnímania potrieb všetkých členov posádky a tiež si uvedomujeme dôležitosť konkrétnych činov a spolupráce. Práve tie podľa nášho pozorovania/skúsenosti stoja za atmosférou a vytvoreným priateľským školským prostredím.

     Považujeme za veľmi podstatné naďalej pokračovať v nadväzovaní spolupráce s miestnou komunitou, napríklad skrz návštevy rodičov našich žiakov v domácom prostredí, individuálne konzultácie s rodičmi žiakov nie len o prospechu, ale aj o komplexnom, najmä charakterovom napredovaní detí. Tiež za účasti systematického sledovania matematickej a čitateľskej gramotnosti  a podpory budovania pozitívneho vzťahu k čítaniu či posilňovania matematickej a finančnej gramotnosti zážitkovou formou.

     Za dôležitý aspekt fungujúcej posádky našej školy považujeme synergiu v rámci vedenia a učiteľského zboru, ako i veľmi praktickú rovinu toho, že vnímame ako nesmierne dôležité, aby každý jeden náš žiak dostal také vzdelanie, aké je pre jeho potreby vyhovujúce za účasti individuálneho a diferencovaného prístupu.

 

Škola je zapojená v stromzivota.sk.

 

Ďalšie kapitoly nájdete v časti Život školy