Profesijný rozvoj PZ

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Rokycany 46, 082 41 Rokycany uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania:

Profesijný rozvoj

Aktualizačné vzdelávanie