Projekty a programy

Príspevky a výzvy

Rok 2021

  • Spolu úspešnejší 2021
  • Výzva „Spolu múdrejší 2“

Rok 2022

  • Výzva „Spolu múdrejší 2“
  • Výzva „Spolu múdrejší 3“
  • Výzva Kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo SZP a v HM
  • Výzva „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2“
  • Edukačné publikácie pre cudzie jazyky na školský rok 2022/2023

Rok 2023

  • Profesijný rozvoj PZ a OZ
  • Výzva „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2“