Život školy

2. kapitola

Naše zážitky, príhody a skúsenosti

« z 9 »

3. kapitola

Získavanie nových poznatkov a zručností

« z 3 »

4. kapitola

Boli sme úspešní

« z 3 »

Záver

Naša prvá spoločná plavba smerujúca na Ostrov múdrosti trvala 10 mesiacov. Skončila 28.6. 2019. Ostrov sme úspešne dobili a odniesli si hľadaný poklad.