Pracovné ponuky

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Názov zamestnávateľa:  Základná škola, Rokycany 46

Kontaktná osoba:  Mgr. Iveta Markovičová

Adresa: 082 41 Rokycany 46

Kontakt: č. tel.: 0940 994 631, e-mail: zsrokycany@gmail.com

Pracovná pozícia:    

                                                       

   

Miesto výkonu práce:  Základná škola, Rokycany 46

Termín nástupu: 

Pracovný pomer: 

Kvalifikačné predpoklady:

Ďalšie požiadavky:

 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Požadované doklady:            

Plat podľa platných predpisov a dĺžky pedagogickej praxe.

Termín posielania žiadostí o zamestnanie spolu s požadovanými dokladmi:

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.