Zmluvy

21/06 Kolektívna zmluva na rok 2021- 2026 (príloha č.2)
21/06 Kolektívna zmluva na rok 2021- 2026
21/05 Kolektívna zmluva na rok 2021 (dodatok č.4)
21/02 Kolektívna zmluva na rok 2021 (dodatok č.3)
19/12 Kolektívna zmluva na rok 2019 (dodatok č.1)
19/12 Kolektívna zmluva na rok 2019 (dodatok č.2)
19/ Kolektívna zmluva na rok 2019 (príloha č.2)
19/02 Kolektívna zmluva na rok 2019

 

22/08 Zmluva o dielo (Edusteps)
22/06 Licenčná zmluva (MgA. R. Bartůnková)
22/06 Licenčná zmluva (MgA. R. Bartůnková)
22/06 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa)
22/02 Zmluva o zabezpečení legislatívnych povinností na úseku civilnej ochrany (BPPO s.r.o.)
22/02 Dohoda o sporných pracovnoprávnych nárokoch (Základná škola, Rokycany)
21/09 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa)
21/03 Zamestnávateľská zmluva (UNIQA d.s.s., a.s.)
21/03 Zamestnávateľská zmluva (NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.)
21/03 Zamestnávateľská zmluva (DDS Tatra banky a.s.)
20/09 Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia (Manageria o.z.)
20/07 Zmluva o dielo (Úradovňa.sk, s.r.o.)
19/12 Rámcová dohoda (Food Service s. r. o.)
19/12 Zmluva o dielo (Úradovňa.sk, s.r.o.)
19/01 Zmluva o dielo II. (IFOsoft s.r.o.)
19/01 Zmluva o dielo I. (IFOsoft s.r.o.)
19/01 Rámcová dohoda o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov
18/12 Zmluva o spracúvaní osobných údajov (NAJ, s.r.o.)
18/12 Zmluva o poskytovaní služieb (NAJ, s.r.o.)
18/12 Darovacia zmluva – peňažný dar (ST Forwarding s.r.o.)
18/10 Zmluva – Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (Generali poisťovňa a.s.)
18/09 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia, s.r.o.)
18/09 Zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb (Edenred Slovakia s.r.o.)
18/09 Kúpna zmluva (O2 Slovakia, s.r.o.)
18/09 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (O2 Slovakia, s.r.o.)
18/09 Zmluva o nájme nebytových priestorov